CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG VŨ GIA
  • Hotline:0865677088
  • Office: 589 Phúc Diễn- Xuân Phương- Nam Từ Liêm- Hà Nội
  • Factory: Khu Công nghiệp Di Trạch, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội
Common Living Area Decor
Common Living Area Decor

Common Living Area Decor

Thông tin công trình:

Decorative
Decorative

Decorative

Thông tin công trình:

Bar Area decor

Bar Area decor

Thông tin công trình:

WC Area decor

WC Area decor

Thông tin công trình:

Corridor decor

Corridor decor

Thông tin công trình:

Pool area decor

Pool area decor

Thông tin công trình:

Decorative 2nd floor

Decorative 2nd floor

Thông tin công trình:

Common Living Area Decor 2nd floor
Common Living Area Decor 2nd floor

Common Living Area Decor 2nd floor

Thông tin công trình:

Kitchen Area Decor 2nd floor
Kitchen Area Decor 2nd floor

Kitchen Area Decor 2nd floor

Thông tin công trình:

Bedroom Area Decor 2nd floor
Bedroom Area Decor 2nd floor

Bedroom Area Decor 2nd floor

Thông tin công trình:

WC Area decor 2nd floor
WC Area decor 2nd floor

WC Area decor 2nd floor

Thông tin công trình:

Decorative 3nd floor
Decorative 3nd floor

Decorative 3nd floor

Thông tin công trình:

Diện tích:105m2*3 tầng